Woonfabriek Hogeweg
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
19 woningen in voormalige textielfabriek

In de Vlaamse dorpen rond Brussel en Aalst kunnen sporen gevonden worden van het industriële verleden. Vele ongebruikte fabrieksgebouwen werden in het verleden gesloopt. Met ‘Woonfabriek Hogeweg’ wordt dit dit cultuurhistorisch erfgoed herontwikkeld tot een hedendaagse project waar oud en nieuw elkaar aanvullen en versterken. Er worden 19 nieuwe wooneenheden gerealiseerd binnen de ‘footprint’ van het voormalige fabriekspand. Zo ontstaat er ruimte voor een nieuwe publieke buurttuin in het hart van het bouwblok.

Deca Fabriek
Speciaal
Nieuwe mogelijkheden onderzoeken

Samen met Deca Packaging Group is een nieuw hoofdkantoor ontworpen dat aansluit bij het innovatieve, toekomstgerichte en ambitieuze karakter van dit bedrijf. Het resultaat is een gebouw uit één stuk waar alle bedrijfsonderdelen van de groep geïntegreerd worden. Het nieuwe gebouw presenteert zich als één robuust volume. De verschillende functies worden gerepresenteerd door aberraties aan het basisvolume. Aan de voorgevel bepalen de loskades en de entree van het bovengelegen kantoor het beeld. Achter de loskades en kantoren ligt het magazijn, aan de oostgevel zorgen de silo’s voor afwisseling in het beeld. Aan de noordkant zijn de spuitgiethallen gelegen met een eigen kantoorgedeelte, aan de westkant de ateliers en opslag.

Het gehele gebouw is bekleed met stalen gevelprofielen. Door variatie in het formaat van deze puntprofielen gevelbekleding wordt de schaal van de verschillende gevels genuanceerd. Het beeld verandert mee met de stand van de zon en wijzigt dus afhankelijk van het tijdstip. Er werd geen standaard metalen gevelbekleding toegepast, maar er is samen met de opdrachtgever beslist om de gevel te verbijzonderen. Samen met producent Arcelor Mittal is dit puntprofiel op maat uitgewerkt.

Uiteindelijk bestaat de gevel uit combinatie van drie verschillende geplooide stalen gevelprofielen. Door de puntprofielen in verschillende hoeken te voorzien ontstaat er een spel van licht, hoewel het volledige gebouw dezelfde kleur heeft, wordt toch een gevarieerd gevelbeeld verkregen. Ter plaatse van het kantoor zijn de beglaasde geveldelen voorzien van een beweegbare zonwering opgebouwd uit de geperforeerde versie van dezelfde geplooide gevelprofielen. Deze zonweringen zijn te openen als ‘traditionele’ luiken.

Somergem Park
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
Integrale vernieuwing van de wijk den Tir

De bestaande woningen in de wijk den Tir voldoen niet meer en zullen plaats maken voor 90 nieuwe sociale huur- en koopwoningen. De bestaande kleine woningen worden vervangen door een hedendaags breed woningaanbod. Er zal in de toekomst ruimte zijn voor jong en oud, voor kleine en grote gezinnen en voor senioren of mensen met een beperking. De huidige en nieuwe bewoners zullen een keuze kunnen maken tussen een woning met een (compacte) tuin en een appartement met uitzicht over het Somergempark. Naast de sloop en nieuwbouw van de woningen wordt ook het openbaar gebied volledig vernieuwd. De nadruk ligt hier op de creatie van nieuwe collectieve ruimte. Straten maken plaats voor een plein en groene ruimte. De link met het naastgelegen park wordt intenser en er wordt ruimte gecreëerd voor voorzieningen op maat van alle bewoners.

Jardin des Moineaux
Wonen / Sociaal cultureel
Duurzame transformatie van de Mussensteeg

Enkele aanstaande veranderingen rondom de Mussensteeg vragen om een intelligent plan voor de duurzame doorontwikkeling van de Mussentuin. Sanering van de grond, de nood aan betaalbare woningen en toegang tot het onderzoekscentrum voor stedelijk groen maken een transformatie noodzakelijk. De informele groene sfeer die de kwaliteit van de huidige moestuin bepaalt, vormt de basis van het ontwerp voor de toekomst van deze on-stadse plek in het hartje van Brussel. Juist door te zoeken naar maximalisering van de invloedsfeer van de tuin vermijden we een verbrokkeling van de tuin. Alle andere elementen worden vormgegeven als ‘objecten in de tuin’.

Ter Heide
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
Ruim en ecologisch openbaar gebied als drager voor ontwikkeling

Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de Ter Heidelaan is de combinatie van een duidelijk en krachtige nieuwe openbare ruimte met compacte duurzame woningen. In dit nieuwe systeem is een hiërarchie voorzien van verschillende typologieën buitenruimte. De nieuwe dreef is de ruggengraat van het plan, een verbindingselement tussen de Liersesteenweg en de voetweg aan de oostkant. De rijweg ligt asymmetrisch zodat er aan één kant een brede groene ruimte ontstaat. Hier is ruimte voor water, bomen en groen. Aan de noordkant worden 2 hofjes gekoppeld aan de dreef. Rondom de hofjes zijn appartementen en grondgebonden woningen gegroepeerd. Tussen de dreef en het hofje is een compact appartementengebouw gesitueerd. Om de relatie tussen de verschillende onderdelen (hof en dreef) in het openbaar domein te versterken, is een deel van het appartementengebouw aan de dreef opgetild. Zo ontstaat een visuele relatie tussen de publieke dreef en het ietwat intiemere hof. Tegelijkertijd wordt een overdekte buitenruimte gecreëerd waar de entree van de appartementen gesitueerd is, dit is tevens een plek voor ontmoeting. Er is nood aan nieuwe, kleinere sociale woningen in Aarschot. In de eerste en tweede fase worden ca. 80 betaalbare woningen voorzien in verschillende types zodat een gedifferentieerde wijk ontstaat met veel aandacht voor buitenruimte en de relatie tussen de woning en de buitenruimte.

Jardin des Moineaux
Wonen / Sociaal cultureel
Duurzame transformatie van de Mussensteeg

Enkele aanstaande veranderingen rondom de Mussensteeg vragen om een intelligent plan voor de duurzame doorontwikkeling van de Mussentuin. Sanering van de grond, de nood aan betaalbare woningen en toegang tot het onderzoekscentrum voor stedelijk groen maken een transformatie noodzakelijk. De informele groene sfeer die de kwaliteit van de huidige moestuin bepaalt, vormt de basis van het ontwerp voor de toekomst van deze on-stadse plek in het hartje van Brussel. Juist door te zoeken naar maximalisering van de invloedsfeer van de tuin vermijden we een verbrokkeling van de tuin. Alle andere elementen worden vormgegeven als ‘objecten in de tuin’.

Den Leeuweric
Wonen / Zorg
Geïntegreerd in de nieuwe wijk

Twee woongroepen voor 8 bewoners met een beperking en 4 assistentiewoningen passen zich in in het nieuwe masterplan voor de wijk De Bosschen. Den Leeuweric is een compact en efficiënt woongebouw waar de individuele bewoner voorop staat. Het materiaalgebruik en de vorm van het gebouw sluit perfect aan op de compacte woongebouwen in de omliggende wijk. Zo koppelt het ontwerp van Den Leeuweric het begrip ‘zorg in de wijk’ aan een ‘gezellige thuis’ voor haar bewoners.

Polderparel
Wonen
18 Woningen in een compact gebouw uit één stuk

“Polderparel” neemt de volledige footprint van het kavel in. Het is een markant gebouw dat door slimme transformaties aan de vorm en interne organisatie een antwoord biedt aan alle opgelegde randvoorwaarden wat betreft de inpassing in de omgeving, het programma voor woningen en parkeren, ruimtelijke kwaliteit, sociale leefbaarheid en architectuur. De eenvoudige buitenkant op maat van de omgeving wordt gecompleteerd door een intrigerende binnenwereld waar de gemeenschappelijke buitenruimte en ontsluiting van de woningen zich bevinden. De materialisering versterkt het verschil in sfeer tussen de binnen- en buitenkant.

 

Paandererf
Wonen
Typologische diversiteit

Het verkavelingsplan voor deze nieuw woonwijk met in totaal ongeveer 50 woningen maakt het noodzakelijk dat het middenste deel niet traditioneel vlaams ontwikkeld kan worden. Op deze plek worden rug-aan-rug woningen met een compacte buitenruimte geschakeld waarbij de overgang met het openbaar domein zorgvuldig vormgegeven dient te worden. Het resultaat is een interessante mix van huur- en koopwoningen in verschillende types en met een ruime diversiteit aan woonkwaliteit. Van het “standard” Vlaamse huis tot een penthouse met ruim dakterras.

Villa Astrid
Wonen / Sociaal cultureel
Herontwikkeling van een voormalige villa

Integrale herontwikkeling van het kavel van de voormalige kantoorvilla aan de Koningin Astridlaan in Turnhout. Door een intensieve verbouwing van het bestaande gebouw worden hier 4 appartementen gerealiseerd. In de voormalige tuin is ruimte voor 4 gezinswoningen een buitenschoolse kinderopvang voor 21 kinderen. Deze combinatie van woningbouw en sociale voorzieningen zorgt voor levendigheid in de buurt. Ook wordt de buitenruimte op het kavel heraangelegd als nieuw openbaar gebied.

De Bosschen
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
50 nieuwe woningen geïntegreerd in de bestaande wijk

In de jaren tachting is de wijk de Bosschen ontwikkeld. Een goede verbinding met de Parkwijk en het stadspark aan de overkant van de Steenweg op Tielen werd echter niet gerealiseerd. De ontwikkeling van het kavel tussen de wijk en de steenweg bood de kans om deze verbinding wel goed vorm te geven. De zorgvuldige inpassing van circa 50 nieuwe woningen rondom een nieuwe groene buitenruimte en de nieuwe verbinding zijn de uitgangspunten van dit plan. Het programma bestaat uit grondgebonden woningen in verschillende types, groepswoningen voor mensen met een beperking en de nieuwe verbinding met het stadspark. De ontwikkeling van de site is zo een uitgelezen kans om een integratie van twee woonbuurten vorm te geven. Wanneer deze verbinding is gemaakt, ligt ook het ruime stadspark binnen het bereik voor de huidige en nieuwe bewoners.

Deca Fabriek
Speciaal
Nieuwe mogelijkheden onderzoeken

Samen met Deca Packaging Group is een nieuw hoofdkantoor ontworpen dat aansluit bij het innovatieve, toekomstgerichte en ambitieuze karakter van dit bedrijf. Het resultaat is een gebouw uit één stuk waar alle bedrijfsonderdelen van de groep geïntegreerd worden. Het nieuwe gebouw presenteert zich als één robuust volume. De verschillende functies worden gerepresenteerd door aberraties aan het basisvolume. Aan de voorgevel bepalen de loskades en de entree van het bovengelegen kantoor het beeld. Achter de loskades en kantoren ligt het magazijn, aan de oostgevel zorgen de silo’s voor afwisseling in het beeld. Aan de noordkant zijn de spuitgiethallen gelegen met een eigen kantoorgedeelte, aan de westkant de ateliers en opslag.

Het gehele gebouw is bekleed met stalen gevelprofielen. Door variatie in het formaat van deze puntprofielen gevelbekleding wordt de schaal van de verschillende gevels genuanceerd. Het beeld verandert mee met de stand van de zon en wijzigt dus afhankelijk van het tijdstip. Er werd geen standaard metalen gevelbekleding toegepast, maar er is samen met de opdrachtgever beslist om de gevel te verbijzonderen. Samen met producent Arcelor Mittal is dit puntprofiel op maat uitgewerkt.

Uiteindelijk bestaat de gevel uit combinatie van drie verschillende geplooide stalen gevelprofielen. Door de puntprofielen in verschillende hoeken te voorzien ontstaat er een spel van licht, hoewel het volledige gebouw dezelfde kleur heeft, wordt toch een gevarieerd gevelbeeld verkregen. Ter plaatse van het kantoor zijn de beglaasde geveldelen voorzien van een beweegbare zonwering opgebouwd uit de geperforeerde versie van dezelfde geplooide gevelprofielen. Deze zonweringen zijn te openen als ‘traditionele’ luiken.

Woonfabriek Hogeweg
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
19 woningen in voormalige textielfabriek

In de Vlaamse dorpen rond Brussel en Aalst kunnen sporen gevonden worden van het industriële verleden. Vele ongebruikte fabrieksgebouwen werden in het verleden gesloopt. Met ‘Woonfabriek Hogeweg’ wordt dit dit cultuurhistorisch erfgoed herontwikkeld tot een hedendaagse project waar oud en nieuw elkaar aanvullen en versterken. Er worden 19 nieuwe wooneenheden gerealiseerd binnen de ‘footprint’ van het voormalige fabriekspand. Zo ontstaat er ruimte voor een nieuwe publieke buurttuin in het hart van het bouwblok.

Woonerf Ten Kouter
Wonen / Zorg
Mix van senioren- en gezinswoningen

28 seniorenbungalows in Ten Kouter zijn aan vervanging toe. De opgave voorzag in vervanging van deze woningen. In ons voorstel worden gezinswoningen toegevoegd aan het basisprogramma, zodat er een mix aan woningtypes en aan toekomstige bewoners ontstaat in de wijk. Daarnaast wordt de straat in de nieuwe situatie een plein waar de auto enkel te gast is. Op deze manier kan Ten Kouter uitgroeien tot een gemengd woonerf waar het prettig wonen is voor jong en oud.

De Veranda
Sociaal cultureel
Robuust en duurzaam

Nieuw-Sledderlo vernieuwt. Het park in het hart van Nieuw Sledderlo wordt de ontspannen openbare buitenruimte voor de buurt. Het nieuwe gebouw voor Gigos Jongerenwerking maakt de verbinding tussen de straat en het park. De gangen tussen de verschillende lokalen worden vervangen door een centrale transparante ruimte die soms binnen is en soms buiten.

Wonen aan het speelpark
Wonen
Senioren- en gezinswoningen aan het speelpark

De Beukenlaan ligt in een rustige buurt waar het prettig wonen is. Het sportveld en de speelplek vormen samen het groene hart van de woonwijk. Hier spelen de kinderen en vinden de bewoners van Wommelgem ontspanning en rust. In tegenstelling tot het bestaande plan stellen wij voor om een smal en diep kavel te bebouwen. Op deze manier blijft de ruimtelijke kwaliteit van het groene hart behouden en onstaat geen oriëntatieprobleem voor de nieuwe woningen. Door het gebouw een kwartslag te draaien woont iedereen aan het speelpark.

 

Hoge Rielen
Speciaal
Sanitair paviljoen in park de Hoge Rielen

Park de Hoge Rielen is een natuur-recreatiepark met diverse paviljoenen met accommodatie voor groepen jongeren. Het Helix paviljoen is een ruim en comfortabel gebouw ontworpen door architect Hans Barbier. Anno 2007 was het aan een update van de voorzieningen toe. Het nieuwe paviljoen voorziet in nieuwe duurzame voorzieningen voor de bestaande slaapvertrekken. Natuurlijk licht binnenin en de integratie in de groene omgeving zijn de thema’s voor dit project.

‘t Ankerhofke
Wonen / Stedelijke ontwikkeling / Sociaal cultureel
Wonen aan het hof en het dorpsplein

In het centrum van Serskamp is er na sloop van een aantal oude panden ruimte voor de ontwikkeling van een nieuw woningbouwproject. Het diepe kavel biedt de mogelijkheid om in de luwte 5 eengezinswoningen te realiseren naast de appartementen aan de Anker. De appartementen zijn zo ontworpen dat deze allemaal gericht zijn op het centrum en op het nieuwe binnenhof. Dit nieuwe hof vervolledigt ook een secundair netwerk van paden en doorsteken in het centrum van Serskamp. Door deze nieuwe ontwikkeling is eer ruimte voor starters, senioren en gezinnen in het hart van de gemeenschap.

Levendig in de straat
Wonen / Zorg
Bijzondere stapeling van diverse woonvormen

Levendig in de straat is een project in Heist-op-den-Berg waarbij een perceel aan de Werftstesteenweg, op steenworp van het treinstation, zal worden ontwikkelt tot een meergezinswoning.

De vraag van de bouwheer is om een woning voor ondersteunend wonen met 12 slaapkamers en gemeenschappelijke ruimten, te combineren met een aantal individuelen appartementen. De twee onderdelen moeten kunnen functioneren als volledig op zichzelf staande entiteiten met een eigen inkom en aparte circulatie. Het ondersteunend wonen krijgt een gemeenschappelijke tuin en de individuele appartementen zullen van terrassen voorzien worden.

Iedere bouwlaag kent een specifieke functie die tot uitdrukking komt in de architectuur van de gevel. Het gelijkvloers beslaat de dynamische gedeelde leefruimtes van de woning voor ondersteunend wonen. Deze staan in open relatie met de straat en de tuin en vormen een levendige plint in de straat.

Welkom In De Vlastuin!
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
Stadstuin en woningen op een compact kavel

Door compacter te bouwen in een binnengebied net naast het centrale plein van Kuurne, ontstaat er ruimte om een nieuwe publieke ruimte vorm te geven die het netwerk van openbare ruimtes in de dorpskern vervolledigd. De nieuwe Vlastuin wordt een hoogwaardig verblijfsgebied in het hart van Kuurne, een groene tegenhanger van het kerkplein. Er ontstaat een logische, toegankelijke route door het centrum. Een publieke tuin waar iedereen welkom is, waar het prettig wonen en leven is. Een stukje Vlaspark op schaal van het centrum: Welkom in de Vlastuin!

Somergem Park
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
Integrale vernieuwing van de wijk den Tir

De bestaande woningen in de wijk den Tir voldoen niet meer en zullen plaats maken voor 90 nieuwe sociale huur- en koopwoningen. De bestaande kleine woningen worden vervangen door een hedendaags breed woningaanbod. Er zal in de toekomst ruimte zijn voor jong en oud, voor kleine en grote gezinnen en voor senioren of mensen met een beperking. De huidige en nieuwe bewoners zullen een keuze kunnen maken tussen een woning met een (compacte) tuin en een appartement met uitzicht over het Somergempark. Naast de sloop en nieuwbouw van de woningen wordt ook het openbaar gebied volledig vernieuwd. De nadruk ligt hier op de creatie van nieuwe collectieve ruimte. Straten maken plaats voor een plein en groene ruimte. De link met het naastgelegen park wordt intenser en er wordt ruimte gecreëerd voor voorzieningen op maat van alle bewoners.

Vernieuwing Pollarewijk
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
Transformatie naar typologische diversiteit

Het vernieuwingsplan voor de Pollarewijk gaat naast de creatie van typologische diversiteit ook over de beleving van de buurt, het woonplezier van de bewoners, het realiseren van een sociale mix en het vernieuwen van het openbaar gebied. De sloop van 57 identieke gezinswoningen biedt de kans om binnen de strikte randvoorwaarden 98 nieuwe duurzame BEN-woningen te realiseren in verschillende woningtypes. Naast nieuwe gezinswoningen wordt ook ruimte gemaakt voor aangepaste seniorenwoningen en starterswoningen in verschillende types. De verschillende aspecten van vernieuwing zullen samen resulteren in een hedendaags gemixt woningaanbod, een nieuwe mix van bewoners en kwalitatieve publieke ruimte in de wijk.

Het Schuurblok
Wonen
Individueel en collectief

Het Schuurblok gaat uit van maximale kwaliteit voor de eigen woning én voor de publieke ruimte. Het presenteert zich enerzijds als een blok in het hart van de nieuwe wijk waarvan de schaal is gerelateerd aan de schaal van de openbare ruimte en de nieuwe buurttuin. Anderzijds refereert het project zich aan de korrel van de individuele gezinswoningen in de wijk. Op deze manier wordt een beeld bekomen waarbij de uitstraling van het geheel en de expressie van individuele woning samen en evenwaardig tot uiting komen.